шта је употреба лекова ван етикете?

What Is Off Label Drug Use

Аватарнаписао Јесс објављено 27. фебруара 2019 15:43

Када лекар препише лекове за употребу ван етикете,то значи да лекар преписује лек на начин који је другачији од онога што је у ознакама за лек одобреним од ФДА.

Када ФДА одобри лек, одобрено означавање наводи, између осталог, болести или стања за која је лек одобрила ФДА.

Међутим, лекарима је генерално дозвољено да преписују лек за неетикетирану или неодобрену употребу када утврде да је медицински примерен за њиховог пацијента.